Allmänna Villkor

GDPR

INTEGRITET FÖR VÅRA KUNDER

Personuppgiftspolicy för Lapplands Djurklinik.

 

För oss är din integritet viktig. Att värna våra kunders integritet är viktigt för oss på Lapplands Djurklinik.

Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur Lapplands Djurklinik behandlar dina personuppgifter.

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. I korthet innebär det att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Dina rättigheter i korthet innebär:

– Att du kan få en digital kopia av dina personuppgifter

– Att du har rätt att begära korrigering och radering av dina personuppgifter (radering kan dock ej ske under pågående försäkringsärende då försäkringsbolagen kräver djurägarens personuppgifter av oss)

– Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

På datainspektionens hemsida kan man läsa mer i detalj om den nya lagen https://www.datainspektionen.se

 

Din integritet värnas

Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler. Vi jobbar under sekretess.

Följande principer gäller när vi på Lapplands Djurklinik AB hanterar dina personuppgifter:

– Din integritet respekteras och värnas.

– Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas.

– Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt.

– Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för.

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma.

– Vår personal är informerad om hur personuppgifter ska hanteras.

– Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs.

– Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES.

– Dina personuppgifter säljs inte till eller delas med andra företag.

Undantaget är om du som djurägare begär eller ger medgivande till att t ex. journalkopia översänds till annan klinik. Undantaget är även ärenden som kommuniceras hos Kronofogdemyndigheten eller inkassobolag vid kravhantering.

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi är dock även skyldiga att följa de regler som finns i Journallagen gällande journalföring och Bokföringslagen gällande bokföring av ekonomiska transaktioner. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ.

Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar.
Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.
Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, journalföring, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

 

Så här behandlas dina personuppgifter:

Lapplands Djurklinik samlar in och behandlar personuppgifter med följande syften:

– Hantera bokningar och journaler

– Hantera och skicka besked/påminnelser till kund (både via sms och e-post)

– Hantera betalningar och betalningspåminnelser/kravhantering

– Hantera direktregleringar med försäkringsbolag

– Hantera och skicka recept och e-recept

– Hantera ev. externa lab. provtagningar

– Ta emot och skicka remisser och konsultationer

 

Följande personuppgifter registrerar och processar Lapplands Djurklinik:

– Djurägares namn, adress och personnummer

– Telefonnummer

– E-mail adress

– Djuridentiteter kopplade till djurägarna

 

Enligt GDPR har du som kund rätt att:

– Kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter som är registrerade (max 1 ggr/år).

– Begära att felaktigheter rättas.

– Dra tillbaka samtycke till registrering.

– Få dina personuppgifter borttagna (dock först efter laglig grund inte längre gäller, t ex om ditt djur är avlivat eller inte har besökt oss på 5 år).

 

Om du önskar något av ovanstående skickar du ett mejl till info@lapplandsdjurklinik.se med information om namn, personnummer samt vad du önskar ändra/ta bort.

Du kan också göra detta vid ett besök hos oss på kliniken.

De lagliga grunder vi har till stöd för att lagra och processa personuppgifter är:

1. Bokföringslagen, där vi åläggs att spara uppgifter för bokföring i sju år.

2. Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2017:22 7:e kap 6:e paragrafen: ”Journalen ska bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet”.

 

Lapplands Djurklinik hanterar personuppgifter enbart för internt bruk, och lämnar inte ut dem till någon annan organisation annat än vid remissförfarande eller konsultationer samt vid direktregleringar med försäkringsbolag och i ekonomiska ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller inkassobolag. Vår IT-miljö är modern och har adekvat skydd mot intrång. Åtkomsten till personuppgifter är även skyddad med användarkonton.

Cookiepolicy för Lapplands Djurklinik

Detta är Cookiepolicyn för Lapplands Djurklinik, tillgänglig från https://www.lapplandsdjurklinik.se/

Vad är cookies

Som det är vanligt med nästan alla professionella webbplatser använder denna webbplats cookies, som är små filer som laddas ner till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar in, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer också att dela hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan påverka eller ha en negativ påverkan på hur du upplever vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies av en mängd olika skäl som beskrivs nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på denna webbplats. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies på om du är osäker på om du behöver dem eller inte i fall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra inställningen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens hjälp för hur du gör detta). Var medveten om att inaktivering av cookies kommer att påverka funktionen hos denna och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivering av cookies kommer vanligtvis att leda till att vissa funktioner och funktioner på denna webbplats inaktiveras. Därför rekommenderas det att du inte inaktiverar cookies.

Formulärrelaterade cookies

När du skickar data till oss via ett formulär som de som finns på kontaktsidor eller kommentarsformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

Tredjepartscookies

I vissa speciella fall använder vi även cookies från pålitliga tredje parter. Följande avsnitt beskriver vilka tredjepartscookies du kan stöta på via denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och de sidor du besöker så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.

För mer information om Google Analytics-cookies, se den officiella Google Analytics-sidan.

När vi säljer tjänster är det viktigt för oss att förstå statistik om hur många av besökarna på vår sida som faktiskt gör en bokning och som sådan är det den typ av data som dessa cookies kommer att spåra. Detta är viktigt för dig eftersom det betyder att vi kan göra affärsförutsägelser exakt som gör att vi kan övervaka våra annonserings- och tjänstekostnader för att säkerställa bästa möjliga pris till våra kunder.

Google AdSense-tjänsten som vi använder för att visa reklam använder en DoubleClick-cookie för att visa mer relevanta annonser på webben och begränsa antalet gånger som en viss annons visas för dig.

Mer information om Google AdSense finns i de officiella vanliga frågorna om sekretess för Google AdSense.

Vi använder även knappar och/eller plugins för sociala medier på denna sida som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera följande sociala medier inklusive Meta, kommer att sätta cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de uppgifter de har för olika ändamål som beskrivs i deras respektive integritet politik.

Mer information

Förhoppningsvis har det klargjort saker och ting för dig och som tidigare nämnts om det är något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med någon av funktionerna du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande letar efter mer information kan du kontakta oss:  https://www.lapplandsdjurklinik.se/kontakt/

Jour vid akuta ärenden för din hund eller katt

Org. Nr. 556502-4212

Lapplands Djurklinik i Luleå & Skellefteå Anderstorg har kvällsöppet till 22.00 på vardagar. Välkommen!