Vaccination

När Du vaccinerar Ditt djur bidrar Du på ett enkelt och billigt sätt till att minska risken för lidande och att höja hälsonivån – helt enkelt till att förbättra djurskyddet

Vi hoppas att så många som möjligt vaccinerar innan sommaren då vi kommer behöva prioritera akuta och sjuka djur under semestertiderna.

När Du vaccinerar Ditt djur bidrar Du på ett enkelt och billigt sätt till att minska risken för lidande och att höja hälsonivån – helt enkelt till att förbättra djurskyddet

Vi hoppas att så många som möjligt vaccinerar innan sommaren då vi kommer behöva prioritera akuta och sjuka djur under semestertiderna.

När Du vaccinerar Ditt djur bidrar Du på ett enkelt och billigt sätt till att minska risken för lidande och att höja hälsonivån – helt enkelt till att förbättra djurskyddet

Vi hoppas att så många som möjligt vaccinerar innan sommaren då vi kommer behöva prioritera akuta och sjuka djur under semestertiderna.

”Risken för biverkningar är liten med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare.”

 

Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död. Vaccination kan även minska risken för smittspridning till människor av t.ex. Rabies, en sjukdom som djur måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige, från exempelvis Finland. Då kravet på att ha vaccinerat sitt djur mot Rabies enbart gäller vissa länder.

 

Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd.

LÄS MER OM VACCINATIONER

Org. Nr. 556502-4212

Lapplands Djurklinik i Luleå & Skellefteå Anderstorg har kvällsöppet till 22.00 på vardagar. Välkommen!