Resa med djur

När du ska resa utomlands med ditt djur finns det några saker du behöver göra innan, läs vad som gäller för de landet du skall åka till HÄR.

Avmaskning vid resa

Norge, Finland, Malta, Irland och Storbritannien kräver att hunden avmaskas mot rävensdvärgbandmask innan de får komma in i landet. Behandling mot rävens dvärgbandmask görs hos oss och dokumenteras i EU-passet. Behandlingen ska utföras minst 24 timmar innan den planerade resan och då har du 5 dygn på dig att resa in i landet. Utomlands finns det områden med hög förekomst av rävens dvärgbandmask. Dvärgbandmasken ger inga symtom hos hund men kan ge svår sjukdom hos människa. Vid inresa med djur till Sverige behöver inte veterinär längre uppsökas för avmaskning. För att minska inhemsk smittrisk via djuravföring, bär och svamp bör hunden alltid avmaskas mot dvärgbandmask 1-3 dagar innan införsel. Avmaskningspreparatet ska innehålla prazikvantel och kan köpas receptfritt på apotek i Sverige. Det kan med fördel tas med på resan så hunden får rätt preparat.

Avmaskning vid resa

Norge, Finland, Malta, Irland och Storbritannien kräver att hunden avmaskas mot rävensdvärgbandmask innan de får komma in i landet. Behandling mot rävens dvärgbandmask görs hos oss och dokumenteras i EU-passet.

 

Behandlingen ska utföras minst 24 timmar innan den planerade resan och då har du 5 dygn på dig att resa in i landet. Utomlands finns det områden med hög förekomst av rävens dvärgbandmask. Dvärgbandmasken ger inga symtom hos hund men kan ge svår sjukdom hos människa.

 

Vid inresa med djur till Sverige behöver inte veterinär längre uppsökas för avmaskning. För att minska inhemsk smittrisk via djuravföring, bär och svamp bör hunden alltid avmaskas mot dvärgbandmask 1-3 dagar innan införsel.

 

Avmaskningspreparatet ska innehålla prazikvantel och kan köpas receptfritt på apotek i Sverige. Det kan med fördel tas med på resan så hunden får rätt preparat.

Avmaskning vuxna hundar

På grund av resistensutveckling rekommenderar vi inte att göra rutinmässig avmaskning av vuxna hundar. Misstänker du att din hund har mask? Skicka först träckprov på analys.

Avmaskning VALPAR

Till skillnad från vuxna hundar rekommenderas rutinmässig avmaskning av valpar. Ofta avmaskas valpen redan hos uppfödaren, men den nya valpägaren bör avmaska minst en gång efter hämtningen. På unga valpar räcker det med att använda ett medel som har effekt mot spolmaskar, till exempel Banminth. Hunden bör sedan avmaskas igen någon gång mellan 6 mån och 1 års ålder. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att använda ett avmaskningsmedel med bredare spektrum (med effekt mot olika slags maskar), t ex Axilur.

Avmaskning vuxna hundar

På grund av resistensutveckling rekommenderar vi inte att göra rutinmässig avmaskning av vuxna hundar. Misstänker du att din hund har mask? Skicka först träckprov på analys.

Avmaskning VALPAR

Till skillnad från vuxna hundar rekommenderas rutinmässig avmaskning av valpar. Ofta avmaskas valpen redan hos uppfödaren, men den nya valpägaren bör avmaska minst en gång efter hämtningen. På unga valpar räcker det med att använda ett medel som har effekt mot spolmaskar, till exempel Banminth.

 

Hunden bör sedan avmaskas igen någon gång mellan 6 mån och 1 års ålder. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att använda ett avmaskningsmedel med bredare spektrum (med effekt mot olika slags maskar), t ex Axilur.

Org. Nr. 556502-4212

Lapplands Djurklinik i Luleå & Skellefteå Anderstorg har kvällsöppet till 22.00 på vardagar. Välkommen!