Myxomatos (Kaninpest)

Orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner. Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad).

Myxomatos (Kaninpest)

Orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner.

 

Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad).

RVHD (akut hepatit)

Orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djurägarens skor. Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.

RVHD (akut hepatit)

Orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djurägarens skor.

 

Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.

Org. Nr. 556502-4212

Lapplands Djurklinik i Luleå & Skellefteå Anderstorg har kvällsöppet till 22.00 på vardagar. Välkommen!