Kattpest

Orsakas av kattens parvovirus och drabbar katter i alla åldrar. Smittämnet är spritt över hela landet och även innekatter är ständigt utsatta för smittorisk. Viruset smittar framförallt genom avföring, urin, blod och genom smitta från omgivningen. Viruset är mycket tåligt och kan överleva i naturen i flera år. En smittad katt får hög feber och blir mycket slö. Katten får kraftiga kräkningar och diarré med uttorkning som följd. Den uppvisar bukömhet och ovilja att äta. Ofta söker sig katten till vatten, men utan att orka dricka. Inkubationstiden är vanligen 4-5 dagar och graden av sjukdomen kan variera. Den akuta formen har ett snabbt och dödligt förlopp. Vid en lindrigare form av sjukdomen ses symtom under 1-3 dagars tid i form av lindrigt till måttligt nedsatt allmäntillstånd tillsammans med feber med eller utan utveckling av diarré. Vaccination har mycket god effekt och första vaccinationen görs vid 7-8 veckors ålder. Andra vaccinationen görs tidigast vid 12 veckors ålder medan revaccination görs vid 1 års ålder. Därefter rekommenderas påfyllning vart tredje år.

Kattpest

Orsakas av kattens parvovirus och drabbar katter i alla åldrar. Smittämnet är spritt över hela landet och även innekatter är ständigt utsatta för smittorisk. Viruset smittar framförallt genom avföring, urin, blod och genom smitta från omgivningen. Viruset är mycket tåligt och kan överleva i naturen i flera år. En smittad katt får hög feber och blir mycket slö. Katten får kraftiga kräkningar och diarré med uttorkning som följd. Den uppvisar bukömhet och ovilja att äta. Ofta söker sig katten till vatten, men utan att orka dricka.

Inkubationstiden är vanligen 4-5 dagar och graden av sjukdomen kan variera. Den akuta formen har ett snabbt och dödligt förlopp. Vid en lindrigare form av sjukdomen ses symtom under 1-3 dagars tid i form av lindrigt till måttligt nedsatt allmäntillstånd tillsammans med feber med eller utan utveckling av diarré.

Vaccination har mycket god effekt och första vaccinationen görs vid 7-8 veckors ålder. Andra vaccinationen görs tidigast vid 12 veckors ålder medan revaccination görs vid 1 års ålder. Därefter rekommenderas påfyllning vart tredje år.

Rabies

Orsakas av Lyssavirus och smittar via saliv. Även andra arter än katt, däribland människa, kan smittas. Ett smittat djur får beteendeförändringar som oro, aggressivitet eller kontaktsökande. Salivering, kramper och muskelförlamningar är ytterligare symptom. För att katten ska kunna få rabiesvaccin och ett EU-pass måste den vara minst tolv veckor gammal. Grundvaccinationen består normalt av en vaccindos, men det varierar mellan märken. Kontakta kliniken så hjälper vi dig vad som gäller för din katt. Vaccinet ges under nackskinnet och det är vanligt att det svider lite i området en stund efteråt. Andra biverkningar av vaccinet är sällsynta. Efter 21 dagar är vaccinet giltigt och det är tillåtet att resa med katten.

Påfyllnadsdoser av vaccinet ges varje år, men läs vad som gäller för det landet du skall resa till här

För hund och katt finns ingen behandling mot rabies och sjukdomen leder till döden, oftast inom 14 dagar.

Rabies

Orsakas av Lyssavirus och smittar via saliv. Även andra arter än katt, däribland människa, kan smittas. Ett smittat djur får beteendeförändringar som oro, aggressivitet eller kontaktsökande. Salivering, kramper och muskelförlamningar är ytterligare symptom. För att katten ska kunna få rabiesvaccin och ett EU-pass måste den vara minst tolv veckor gammal. Grundvaccinationen består normalt av en vaccindos, men det varierar mellan märken. Kontakta kliniken så hjälper vi dig vad som gäller för din katt. Vaccinet ges under nackskinnet och det är vanligt att det svider lite i området en stund efteråt. Andra biverkningar av vaccinet är sällsynta. Efter 21 dagar är vaccinet giltigt och det är tillåtet att resa med katten.

Påfyllnadsdoser av vaccinet ges varje år, men läs vad som gäller för det landet du skall resa till här

För hund och katt finns ingen behandling mot rabies och sjukdomen leder till döden, oftast inom 14 dagar.

Kattsnuva

Är ett samlingsnamn på en blandning av virus och mykoplasmer. En smittad katt får symtom i form av snuva, rinnande ögon, sår i munnen och svalget, luftrörskatarr och lunginflammation. Sjukdomen debuterar med nysningar, nedsatt aptit och feber. Senare under sjukdomsförloppet kan ögoninfektioner och snuva, andningsbesvär och hosta förekomma. Kattsnuva är mycket smittsamt och bryter oftast ut och sprids på ställen där många katter möts, t ex på utställningar, i kattuppfödningar och på kattpensionat. Katten kan också få en kronisk form av kattsnuva – den blir s k symtomfri bärare av sjukdomen. Ofta har ett sådant djur inga synliga tecken på sjukdom, men utsöndrar virus i månader eller år och utgör en stor smittofara för andra katter. Första vaccinationen mot kattsnuva görs vid 7-8 veckors ålder. Andra vaccinationen görs tidigast vid 12 veckors ålder medan revaccination görs vid 1 års ålder. Därefter rekommenderas årlig påfyllnad.

Kattsnuva

Är ett samlingsnamn på en blandning av virus och mykoplasmer. En smittad katt får symtom i form av snuva, rinnande ögon, sår i munnen och svalget, luftrörskatarr och lunginflammation. Sjukdomen debuterar med nysningar, nedsatt aptit och feber.

Senare under sjukdomsförloppet kan ögoninfektioner och snuva, andningsbesvär och hosta förekomma. Kattsnuva är mycket smittsamt och bryter oftast ut och sprids på ställen där många katter möts, t ex på utställningar, i kattuppfödningar och på kattpensionat. Katten kan också få en kronisk form av kattsnuva – den blir s k symtomfri bärare av sjukdomen. Ofta har ett sådant djur inga synliga tecken på sjukdom, men utsöndrar virus i månader eller år och utgör en stor smittofara för andra katter.

Första vaccinationen mot kattsnuva görs vid 7-8 veckors ålder. Andra vaccinationen görs tidigast vid 12 veckors ålder medan revaccination görs vid 1 års ålder. Därefter rekommenderas årlig påfyllnad.

Org. Nr. 556502-4212

Lapplands Djurklinik i Luleå & Skellefteå Anderstorg har kvällsöppet till 22.00 på vardagar. Välkommen!